สมศ

สมส
Education NEWS

“สมศ.” เปิดผลความสำเร็จ “โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก” พร้อมเดินหน้ายกระดับผู้ประเมินสู่ Best Quality Consultant

สมศ. เปิดผลความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

Read More