สมศ. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสำนักงาน

สมศ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งลูกจ้างรายปี ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งลูกจ้างรายปี งานนิติการ 1 อัตรา
4) ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (IT) 2 อัตรา
5) ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.onesqa.or.th/th/career/914/
หรือสอบถามเพิ่มเติม งานทรัพยากรมนุษย์โทรศัพท์ 02 – 216 – 3955 ต่อ 121 – 123

Find More Love