อยากเป็นนักสร้างเกม เริ่มต้นเรียนฟรีได้เลย !

depaGameOnlineAcademy

ข่าวดีสำหรับใครที่สนใจการทำเกม หรืออยากรู้ว่าเกมทำยังไง ตอนนี้มีโครงการ depa Game Online Academy กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะผ่าน e-Learning Platform ที่รวบรวมหลักสูตรด้านเกมกว่า 280 ชั่วโมง สำคัญที่สุดคือ เรียนฟรี !

มีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับเด็ก ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และปรับใช้ในการทำงานหรือการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง
ที่สำคัญเรียนจบแล้วรับใบ e-Certificate ทันที
โดยเริ่มต้นที่
“Game Artist – Beginner” หลักสูตรแรกในปีนี้
Game Artist - Beginner

เหมาะกับคนมือใหม่ด้านพัฒนาเกม ที่มีหัวใจของนักสร้างสรรค์ศิลปะ

สอนตั้งแต่พื้นฐานโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานศิลป์เกม การวาดเบื้องต้น

การจัดองค์ประกอบภาพ การวาดตัวละคร และ Item Game เป็นต้น

เพื่อเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานสายอาชีพ Game Artist

สำหรับท่านที่สนใจการเรียน Online กับโครงการ depa Game Online Academy หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบเกมพื้นฐาน
 
สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ที่

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ depa Game Online Academy เข้าไปได้เลยที่ depaGameOnlineAcademy | Bangkok | Facebook

มาร่วมพัฒนาวงการเกมของไทยไปด้วยกัน

Find More Love