พาชมพระวิหารกรุงเทพ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) มักกะสัน

Bangkok Thailand Temple

พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย เป็นพระวิหารเปิดดำเนินการแห่งที่ 185 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

Bangkok Thailand Temple

แบบพระวิหารเป็นไปตามลวดลายและสีที่พบได้ในสถาปัตยกรรมไทย ลวดลายเหล่านี้จำนวนมากซ้อนทับรููปทรงข้าวหลามตัดหลายรูปแบบที่มีส่วนประกอบของดอกบัวและลายก้างปลา ทำให้้นึกถึงใบลานสานที่ใช้ในงานศิลปะและผลิตภัณฑ์แบบดังเดิม ด้วยการผสมผสานของลายฉลุบนยอดแหลมและหน้าต่าง พระวิหารจึงเป็นภาพเงาที่สวยงามในเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ

Bangkok Thailand Temple

เป็นสถานที่ให้เรารู้สึกถึงความศักดิสิทธิ์ การสวดอ้อนวอน สายสัมพันธ์ และความรักสำหรับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พระวิหารมีจุดประสงค์ต่างจากอาคารประชุมที่สมาชิกและคนอื่น ๆ มาร่วมพิธีกันทุกสัปดาห์เพื่อสวดอ้อนวอน ขับร้องบทเพลง และนมัสการพระผู้เป็นเจ้า แม้พระวิหารจะเป็นสถานที่แห่งการสวดอ้อนวอนด้วย แต่มีจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้น พระวิหารเป็นสิ่งปลูกสร้างศักดิ์สทธิ์ที่อุทิศแด่พระผู้เป็นเจ้า เป็นสถานที่พิเศษในการทำสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า ตลอดจนประกอบพิธีแต่งงานและพิธีอื่น ๆ ที่ผูกมัดครอบครัวไปจนถึงบรรพชนไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์ ในพระวิหาร สมาชิกเรียนรู้ที่จะเลียนแบบความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ด้วยเช่นกัน ซึงเสริมสร้างครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชุมชนของสมาชิกเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น

Bangkok Thailand Temple
Bangkok Thailand Temple

ห้องศาสนพิธี

ในพระวิหารมีห้องศาสนพิธีที่สำคัญ ที่มีการแบ่งสัดส่วนอย่างพิพิถันสำหรับประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น

Bangkok Thailand Temple

โถงบัพติศมา หรือพิธีรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการ “จุ่ม” หรือ “ลงน้ำทั้งตัว” เพื่อการปลดบาปและเกิดใหม่ด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาและทรงสอนว่าบัพติศมาจำเป็นต่อการเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้บรรพชนของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามารถรับบัพติศมาโดยผ่านตัวแทนที่ยอมรับ ศาสนาพิธีนี้จึงไม่ใช่เพียงสำหรับตัวเองแต่เพื่อสำหรับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมากมายด้วย

Bangkok Thailand Temple

ห้องซีเลสเชียล หลังจากผู้นมัสการได้รับการสอนผ่านห้องรับการสอนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตและแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า จะเข้าสู่ห้องซีเลสเชียล พื้นที่อันเงียบสงบสำหรับสวดอ้อนวอนและใคร่ครวญ เป็นห้องของสัญลักษณ์ของสวรรค์เสมือนเข้าสู่การเดินทางของแสงอันสว่างโชติช่วงจากภายในสู่ที่ประทับของพระเจ้า

Bangkok Thailand Temple

ห้องผนึก ห้องพิธีกรรมสำหรับคู่สามีภรรยาที่ผูกมัดกันและกับพระบิดาบนสวรรค์ผ่านพันธสัญญาอันเป็นนิจนิรันดร์ วิสุทธิชนยุตสุดท้ายเชื่อว่าการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงที่ผ่านพิธีกรรมที่นี่ไม่เพียงผูกมัดความสัมพันธ์สำหรับชีวิตนี้แต่สำหรับนิรันดรด้วย และเด็กที่เกิดในการแต่งงานนี้จะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวตลอดไป ดั่งเงาสะท้อนของกระจกสองบานภายในห้องพิธีที่สะท้อนต่อเนื่องกันไม่จบสิ้น

Bangkok Thailand Temple
Bangkok Thailand Temple
Bangkok Thailand Temple

โอเพ่นเฮ้าส์รอบสาธารณชน

งานโอเพ่นเฮ้าส์เป็นโอกาสพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยปกติแล้วจะไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าไป แต่ทุกครั้งที่พระวิหารแห่งใหม่สร้างเสร็จ ศาสนจักรจะจัดโอเพ่นเฮ้าส์สำหรับสาธารณชน เพื่อให้ทุกคนไม่ว่าศาสนาใดมีโอกาสพิเศษได้เข้าไปดูและรับประสบการณ์ภายในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพระวิหารแห่งแรกของศาสนจักรในประเทศไทยและแถบอินโดจีน และร่วมชื่นชมยินดีกับศาสนจักร

โดยจะเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเฉพาะช่วงวันศุกร์ที่ 1 กันยายน–วันเสาร์ที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2023 (เว้นวันอาทิตย์) จองได้ที่ BangkokTemple.ChurchofJesusChrist.org

– จองทางออนไลน์เพื่อมาเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– เช็คอินตามวันเวลาที่จองไว้
– งดนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามา
– ไม่สูบบุหรี่ภายในพระวิหารและบริเวณอาณาเขตพระวิหาร 
– แต่งกายอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
– ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด แนะนำให้เดินทางโดยรถสาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี (ประตูทางออก 3) อยู่ห่างจากพระวิหารเพียงไม่กี่ก้าว
– สามารถนำเก้าอี้รถเข็นเข้ามาในพระวิหารได้

หลังจากงานโอเพ่นเฮ้าส์สิ้นสุดแล้ว พระวิหารจะอุทิศไว้เฉพาะสำหรับสมาชิกศาสนจักรที่มีค่าควรเท่านั้น โดยพิธีอุทิศในวันที่ 22 ตุลาคม จะประกอบด้วย บทเพลงนมัสการพระเจ้า คำปราศรัยจากผู้นำศาสนจักร และการสวด อ้อนวอน อุทิศ เพื่อแยกอาคารนี้ไว้สำหรับงานของศาสนจักร และการแสวงหาพรจากสวรรค์

Bangkok Thailand Temple
Bangkok Thailand Temple
Bangkok Thailand Temple
การอุทิศพระวิหารกรุงเทพแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตทั่วโลกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตลอดจน คำมั่นสัญญาที่จะนำแสงสว่าง และความหวัง มาสู่ทุกชุมนุมชนทั่วโลก

ข้อมูลพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

– ประกาศสร้าง: 5 เมษายน 2015
– พิธีเบิกดิน: 26 มกราคม 2019
– เริ่มก่อสร้าง: 26 มกราคม 2019
– พิธีอุทิศ: วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2023 (สองรอบ: 10:00 น. และ 13:30 น.)
– ขนาดที่ดิน: 4.5 ไร่
– ขนาดอาคาร: 45,386 ตารางเมตร
– ความสูงอาคาร: ประมาณ 74 เมตร รวมยอดแหลม
– สถาปนิก: A49
– ออกแบบภายใน: Gloria Hayley Interior Design
– ผู้รับเหมา: บริษัทไททาเคนาคา
– สถานที่ตัง: 1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
– พิกัด https://goo.gl/maps/HKXNggh7t4hFBdBc9

Find More Love